حسین سالار آملی
امکان درخواست مجدد دریافت یارانه فراهم شد 11 آبان 1399
امکان درخواست مجدد دریافت یارانه فراهم شد

امکان درخواست مجدد دریافت یارانه فراهم شد

19 دی: با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی افرادی که یارانه نمی گیرند می توانند مجددا درخواست دریافت یارانه کنند.