حشمت الله فلاحت پیشه
دو نفتکش ایرانی در حال دور زدن آفریقا برای رساندن بنزین به ونزوئلا 21 شهریور 1399
دو نفتکش ایرانی در حال دور زدن آفریقا برای رساندن بنزین به ونزوئلا

دو نفتکش ایرانی در حال دور زدن آفریقا برای رساندن بنزین به ونزوئلا

19 دی: موسسه ریسینیتو اکون اعلام کرد که دو نفتکش ایرانی در حال دور زدن آفریقا برای رساندن بنزین به ونزوئلا هستند.