خبر اول
حفاری
حفاران غیرمجاز آثار تاریخی قم دستگیر شدند 17 تیر 1400
حفاران غیرمجاز آثار تاریخی قم دستگیر شدند

حفاران غیرمجاز آثار تاریخی قم دستگیر شدند

19 دی: افرادی که قصد حفاری غیرمجاز برای کشف زیرخاکی در نزدیکی پیرقیصر قم را داشتند، به دام افتادند.

حفاری شهر طلایی در مصر 22 فروردین 1400
حفاری شهر طلایی در مصر

حفاری شهر طلایی در مصر