حقوق بازنشستگی
آغاز شناسایی کودکان محروم از تحصیل توسط وزارت رفاه 28 شهریور 1399
آغاز شناسایی کودکان محروم از تحصیل توسط وزارت رفاه

آغاز شناسایی کودکان محروم از تحصیل توسط وزارت رفاه

19 دی: وزیر رفاه از شناسایی کودکان محروم از تحصیل توسط وزارت رفاه خبر داد و گفت: پیامکی با سرشماره vezart-refa به والدین آنها ارسال می‌شود؛ به امید روزی که هیچ کودک ایرانی، از تحصیل باز نماند.