خرید ملک
اهدای عضو بیمار مرگ مغزی در قم 22 تیر 1399
اهدای عضو بیمار مرگ مغزی در قم

اهدای عضو بیمار مرگ مغزی در قم

19 دی: اعضای بدن یک جوان مرگ مغزی بستری در قم به بیماران نیازمند اهدا می‌شود.