خفت‌گیری
موضع گیری وزیر صهیونیست درباره ترور دانشمند ایرانی 8 آذر 1399
موضع گیری وزیر صهیونیست درباره ترور دانشمند ایرانی

موضع گیری وزیر صهیونیست درباره ترور دانشمند ایرانی

19 دی: وزیر همکاری‌های منطقه ای رژیم صهیونیستی از این که چه کسی مسئول ترور روز گذشته دانشمند برجسته ایرانی است، اظهار بی اطلاعی کرد.