خودرو گازسوز
حریرچی: نمی‌توانیم دانشگاه‌ها را تعطیل کنیم/ امتحانات برگزار می شود 22 تیر 1399
حریرچی: نمی‌توانیم دانشگاه‌ها را تعطیل کنیم/ امتحانات برگزار می شود

حریرچی: نمی‌توانیم دانشگاه‌ها را تعطیل کنیم/ امتحانات برگزار می شود

19 دی: معاون کل وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه مردم مطمئن باشند امتحانات با شرایط مناسب برگزار خواهد شد، گفت: نمی‌توانیم دانشگاهها را تعطیل کنیم و باید به این موضوع متعادل نگاه کنیم.