19dey | وب سایت 19دی

دادستانی کل کشور
بذرپاش در مراسم معارفه: کلکسیونی از تهمت را به ما وارد کردند 6 مرداد 1399
بذرپاش در مراسم معارفه: کلکسیونی از تهمت را به ما وارد کردند

بذرپاش در مراسم معارفه: کلکسیونی از تهمت را به ما وارد کردند

19 دی: رئیس دیوان محاسبات گفت: با دیوان کار سیاسی نخواهیم کرد. با ما برخورد سیاسی شد ولی با کسی سیاسی برخورد نمی‌کنیم.