دانشگاه تهران، امتحانات، لغو
شناسایی اهداف و مراکزی در بغداد از سوی بالگردهای آمریکایی 13 فروردین 1399
شناسایی اهداف و مراکزی در بغداد از سوی بالگردهای آمریکایی

شناسایی اهداف و مراکزی در بغداد از سوی بالگردهای آمریکایی

کارشناس عراقی امور امنیتی و راهبردی به پرواز گسترده بالگردهایی آمریکایی بر فراز بغداد به منظور مشخص کردن اهداف و مراکزی که قرار است طی روزهای آتی هدف حمله قرار گیرد، اشاره کرد.