دانشگاه علوم پزشکی قم
اهدای یادگاری‌های محمدعلی کشاورز به موزه سینما 26 فروردین 1399
اهدای یادگاری‌های محمدعلی کشاورز به موزه سینما

اهدای یادگاری‌های محمدعلی کشاورز به موزه سینما

یادگاری‌های محمدعلی کشاورز همزمان با سالروز تولد این هنرمند به موزه سینما اهدا شد.