داوود علیمحمدی
آتش سوزی بندر بیروت احتمالاً یک اقدام خرابکارانه بود 21 شهریور 1399
آتش سوزی بندر بیروت احتمالاً یک اقدام خرابکارانه بود

آتش سوزی بندر بیروت احتمالاً یک اقدام خرابکارانه بود

19 دی: رئیس جمهوری لبنان در واکنش به آتش سوزی در بندر بیروت اعلام کرد، از این به بعد وجود اشتباهاتی که به چنین فجایعی منجر شود غیر قابل قبول است و تمرکز بر مطالعه اقدامات موثر برای اطمینان از تکرار نشدن این حادثه ضروری است.