خبر اول
دبیرکل سازمان ملل، گوترش، برجام
خبری یافت نشد.