خبر اول
دختر سردار سلیمانی، زینب سلیمانی، معاون اجرایی حزب‌الله لبنان، سیدهاشم صفی الدین
خبری یافت نشد.