دختر ماندلا
(عکس) قبر یک فوت شده بر اثر کرونا از فاصله نزدیک 24 فروردین 1399
(عکس) قبر یک فوت شده بر اثر کرونا از فاصله نزدیک

(عکس) قبر یک فوت شده بر اثر کرونا از فاصله نزدیک

مجید سعیدی، عکاس گتی ایمیجز این عکس از قبر یک بیمار مبتلا به کرونا را در روستاهای حوالی شهرستان ساری گرفته است.