خبر اول
درخت
سوزاندن پایه درختان قبرستان نو در قم 8 مرداد 1400
سوزاندن پایه درختان قبرستان نو در قم

سوزاندن پایه درختان قبرستان نو در قم

19 دی: «سوزاندن پایه درختان قبرستان نو در قم» به قلم مرتضی نجفی قدسی گزارشی میدانی است که به بی‌توجهی به درختان و فضای سبز موجود در قبرستان نو در شهر قم پرداخته است