خبر اول
دلال
بازداشت 12 دلال مرغ در کرج 29 اسفند 1399
بازداشت 12 دلال مرغ در کرج

بازداشت 12 دلال مرغ در کرج

19 دی: فرمانده انتظامی البرز از دستگیری ۱۲ دلال و واسطه اقتصادی، که قصد توزیع ۲۶ تن گوشت مرغ به نرخ غیر مصوب در البرز را داشتند خبر داد .