خبر اول
دلفین
کشف لاشه یک دلفین در بندرخمیر هرمزگان 11 دی 1399
کشف لاشه یک دلفین در بندرخمیر هرمزگان

کشف لاشه یک دلفین در بندرخمیر هرمزگان

19 دی: رئیس اداره محیط زیست شهرستان بندرخمیر به تشریح جزئیات کشف لاشه یک قطعه دلفین پرداخت.