دوج ‌کوین
تعویق زمان برگزاری آزمون المپیادهای علمی دوره تابستان 5 آبان 1399
تعویق زمان برگزاری آزمون المپیادهای علمی دوره تابستان

تعویق زمان برگزاری آزمون المپیادهای علمی دوره تابستان

19 دی: باشگاه دانش‌پژوهان جوان از تعویق زمان برگزاری آزمون المپیادهای علمی دوره تابستان ۹۹ خبر داد.