رئیس جمهور ایران
(تصاویر) نیویورک در تسخیر کرونا 26 فروردین 1399
(تصاویر) نیویورک در تسخیر کرونا

(تصاویر) نیویورک در تسخیر کرونا

شهر نیویورک به تسخیر دشمنی درآمده که ساکنانش را دسته دسته به کام مرگ می‌کشاند. ویروس کرونا تاکنون جان 9385 نفر را در نیویورک گرفته است.