خبر اول
رئیس دفتر رئیس‌جمهوری، محمود واعظی، انتقاد، اروپا، برجام
خبری یافت نشد.