رئیس سازمان حج و زیارت، علیرضا رشیدیان، حج، عربستان، کرونا
درخواست کمیته ملی المپیک ایران از IOC برای تعویق المپیک 5 فروردین 1399
درخواست کمیته ملی المپیک ایران از IOC برای تعویق المپیک

درخواست کمیته ملی المپیک ایران از IOC برای تعویق المپیک

کمیته ملی المپیک ایران از IOC درخواست کرد بازی های المپیک توکیو به دلیل شیوع ویردس کرونا به تعویق بیفتد.