خبر اول
رئیس سازمان حج و زیارت، علیرضا رشیدیان، حج، عربستان، کرونا
خبری یافت نشد.