رافائل گروسی
توضیحات همتی درباره ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح 18 اردیبهشت 1399
توضیحات همتی درباره ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح

توضیحات همتی درباره ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح

رییس کل بانک مرکزی با انتشار یادداشتی، توضیحاتی را درباره جلسه روز چهارشنبه ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح که به ریاست «اسحاق جهانگیری» برگزار شد، ارائه کرد.