رضا داوری اردکانی
در طرح احداث ۱۰۰ هزار واحد برای محرومان پیش پرداختی دریافت نمی شود 4 مهر 1399
در طرح احداث ۱۰۰ هزار واحد برای محرومان پیش پرداختی دریافت نمی شود

در طرح احداث ۱۰۰ هزار واحد برای محرومان پیش پرداختی دریافت نمی شود

19 دی: معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: در طرح احداث ۱۰۰ هزار واحد برای محرومان هیچگونه پیش پرداختی صورت نمی گیرد و تسهیلات به شکل قرض الحسنه به افراد واجد شرایط واگذار می شود.