روزنامه اپل دیلی
مجوز افزایش قیمت محصولات ایران خودرو صادر شد 17 شهریور 1399
مجوز افزایش قیمت محصولات ایران خودرو صادر شد

مجوز افزایش قیمت محصولات ایران خودرو صادر شد

19 دی: براساس نامه شورای رقابت، شرکت ایران خودرو مجوز افزایش قیمت برخی از محصولات خود را گرفت.