خبر اول
رییس دفتر رئیس‌جمهور ، محمود واعظی، کره جنوبی، آمریکا
خبری یافت نشد.