خبر اول
رییس-جمهور-امریکا
بایدن: آماده بازگشت به اجرای کامل برجام هستیم 30 شهریور 1400
بایدن: آماده بازگشت به اجرای کامل برجام هستیم

بایدن: آماده بازگشت به اجرای کامل برجام هستیم

19 دی: رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد: با متحدانمان برای بازگشت به توافق هسته‌ای اقدام می‌کنیم.

زمین خوردن بایدن موقع بالا رفتن از پله‌های هواپیما 29 اسفند 1399
زمین خوردن بایدن موقع بالا رفتن از پله‌های هواپیما

زمین خوردن بایدن موقع بالا رفتن از پله‌های هواپیما