خبر اول
زباله
دومین خط تفکیک زباله و تولید «کود کمپوست» قم افتتاح می‌شود 14 فروردین 1400
دومین خط تفکیک زباله و تولید «کود کمپوست» قم افتتاح می‌شود

دومین خط تفکیک زباله و تولید «کود کمپوست» قم افتتاح می‌شود

19 دی: شهردار قم گفت: روزانه ۷۰۰ تن پسماند در شهر قم جمع‌آوری می‌شود که ۳۰۰ تن آن تبدیل به کود کمپوست می‌شود که امیدواریم در سال 1400 خط دوم تولید کمپوست نیز افتتاح شود.

۶۷ تن از پسماند روزانه قم را نایلون و کیسه زباله تشکیل می‌دهد 5 اسفند 1399
۶۷ تن از پسماند روزانه قم را نایلون و کیسه زباله تشکیل می‌دهد

۶۷ تن از پسماند روزانه قم را نایلون و کیسه زباله تشکیل می‌دهد

19 دی: سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم گفت: 10 درصد معادل 67 تن از پسماند روزانه قم را نایلون و کیسه زباله تشکیل می‌دهد و این به معنای فاجعه در مدیریت بحران است.

جستجوی نان در میان زباله‌های آلوده به ویروس کرونا در دهلی نو 3 مرداد 1399
جستجوی نان در میان زباله‌های آلوده به ویروس کرونا در دهلی نو

جستجوی نان در میان زباله‌های آلوده به ویروس کرونا در دهلی نو