سازمان تأمین اجتماعی
 فرمول قیمت‌گذاری خودرو هفته آینده اعلام می‌شود 19 اردیبهشت 1399
فرمول قیمت‌گذاری خودرو هفته آینده اعلام می‌شود

فرمول قیمت‌گذاری خودرو هفته آینده اعلام می‌شود

رییس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: شورای رقابت هفته آینده فرمول قیمت‌گذاری خودرو را ارائه می‌کند و قیمت خودرو بر اساس این فرمول تعیین می‌شود.