سازمان منافقین
بسته ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی کرونا ۵ مرحله‌ای شد 27 فروردین 1399
بسته ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی کرونا ۵ مرحله‌ای شد

بسته ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی کرونا ۵ مرحله‌ای شد

بسته حمایتی ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی که برای حدود سه میلیون نفر از افراد فاقد درآمد طی چهار مرحله پیش‌بینی شده بود قرار است برای ماه رمضان نیز تکرار شود.