خبر اول
سازمان میادین میوه و تره‌بار و ساماندهی مشاغل شهری قم
خبری یافت نشد.