سانحه هوایی
کدخدایی: مراقب باشیم در زمین ترامپ بازی نکنیم 29 شهریور 1399
کدخدایی: مراقب باشیم در زمین ترامپ بازی نکنیم

کدخدایی: مراقب باشیم در زمین ترامپ بازی نکنیم

19 دی: سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه کوبیدن بر طبل تحریم، توسل به ایران هراسی و وعده ارتباط با ایران، آن چیزی است که «ترامپ» در انتخابات نیاز دارد، نوشت: مراقب باشیم در زمین او بازی نکنیم.