ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور
اعلام جزئیات وام کرونایی/وام تا سقف ۱۲ میلیون تومان نیاز به ضامن ندارد 24 اردیبهشت 1399
اعلام جزئیات وام کرونایی/وام تا سقف ۱۲ میلیون تومان نیاز به ضامن ندارد

اعلام جزئیات وام کرونایی/وام تا سقف ۱۲ میلیون تومان نیاز به ضامن ندارد

جزئیات پرداخت وام حمایتی برای کارفرمایان آسیب‌دیده از کرونا مشخص شد.