19dey | وب سایت 19دی

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا
رهگیری هواگردهای آمریکایی توسط پهپاد کرار در جریان رزمایش ذوالفقار ۹۹ 22 شهریور 1399
رهگیری هواگردهای آمریکایی توسط پهپاد کرار در جریان رزمایش ذوالفقار ۹۹

رهگیری هواگردهای آمریکایی توسط پهپاد کرار در جریان رزمایش ذوالفقار ۹۹

19 دی: در جریان برگزاری رزمایش ذوالفقار ۹۹، سه فروند هواگرد آمریکایی شامل هواپیمای P-۸ و پهپادهای MQ-۹ و RQ-۴ که بر خلاف قوانین و مقررات اقدام به تخلف و ورود غیر مجاز به محدوده ADIZ (منطقه شناشایی دفاع هوایی) ایران کرده بودند، توسط پهپاد کرار نیروی پدافند هوایی رهگیری شدند.