سردار باقرزاده
چرا سخنرانی امروز ظریف مهم است؟ 10 تیر 1399
چرا سخنرانی امروز ظریف مهم است؟

چرا سخنرانی امروز ظریف مهم است؟

19 دی: آغاز ماراتن ایران برای حفظ یک توافق بین المللی و سرنوشت تحریم‌ها و اقتصاد کشور از امروز آغاز می شود. آیا مشت تهران پر است؟