سرشماری پرندگان
ترخیص ۵ میلیون تن کالای اساسی و ضروری از گمرک تا دو هفته آینده 19 آبان 1399
ترخیص ۵ میلیون تن کالای اساسی و ضروری از گمرک تا دو هفته آینده

ترخیص ۵ میلیون تن کالای اساسی و ضروری از گمرک تا دو هفته آینده

19 دی: سخنگوی گمرک ایران گفت: به شرط هماهنگی تمام دستگاه‌های مربوطه در دو هفته آینده پنج میلیون تن کالای اساسی و ضروری غیراساسی ترخیص می‌شود.