سروآباد کردستان
(تصاویر) پیشگیری پلاستیکی از کرونا 26 فروردین 1399
(تصاویر) پیشگیری پلاستیکی از کرونا

(تصاویر) پیشگیری پلاستیکی از کرونا

در راستای گسترش و شیوع ویروس کرونا نصب حفاظ‌های پلاستیکی از مواردی است که این روز‌ها بسیاری از بانک‌ها و فروشگاه‌ها برای پیشگیری و مقابله با این ویروس به آن روی آورده اند.