سعید اوحدی
عکس هشدار آمیز و معنادار از ترامپ در توئیتر سردار سلیمانی 20 مرداد 1399
عکس هشدار آمیز و معنادار از ترامپ در توئیتر سردار سلیمانی

عکس هشدار آمیز و معنادار از ترامپ در توئیتر سردار سلیمانی

19 دی: پوستری معنادار در توئیتر منتسب به شهید سردار سلیمانی منتشر شد.