سعید مرتضوی
لغو تدریجی محدودیت‌های کرونا در ترکیه از ۱۰ روز دیگر 16 اردیبهشت 1399
لغو تدریجی محدودیت‌های کرونا در ترکیه از ۱۰ روز دیگر

لغو تدریجی محدودیت‌های کرونا در ترکیه از ۱۰ روز دیگر

رئیس‌جمهوری ترکیه از لغو تدریجی محدودیت‌های کرونا در این کشور از میانه ماه می خبر داد.