سفارت آمریکا
بازتاب بیانات مقام معظم رهبری در رسانه‌ها خارجی 4 آذر 1399
بازتاب بیانات مقام معظم رهبری در رسانه‌ها خارجی

بازتاب بیانات مقام معظم رهبری در رسانه‌ها خارجی

19 دی: رسانه ها و مطبوعات خارجی بیانات امروز مقام معظم رهبری را درباره خنثی کردن اثر تحریم ها علیه ایران و بی اثر بودن مذاکره با کشورهای غربی برای رفع تحریم ها را مورد توجه قرار دادند.