سفر هوایی
  رشد نقدینگی امسال کمتر از سال ۹۸ است 5 تیر 1399
رشد نقدینگی امسال کمتر از سال ۹۸ است

رشد نقدینگی امسال کمتر از سال ۹۸ است

19 دی: رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه پیش‌بینی‌ می‌شود رشد نقدینگی امسال کمتر از سال ۹۸ باشد، تأکید کرد: رشد اقتصادی امسال منفی ۶ درصد نیست.