سها عرفات
واکنش مجلس به تصویر جنجالی مربوط به فیش حقوقی نمایندگان 23 اردیبهشت 1399
واکنش مجلس به تصویر جنجالی مربوط به فیش حقوقی نمایندگان

واکنش مجلس به تصویر جنجالی مربوط به فیش حقوقی نمایندگان

اداره کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس به انتشار فیش حقوقی نمایندگان مجلس در یکی از روزنامه‌ها واکنش نشان داد.