سپاهان
امکان تغییر حوزه امتحانی برای داوطلبان سه آزمون کلیدی ۹۹ 20 فروردین 1399
امکان تغییر حوزه امتحانی برای داوطلبان سه آزمون کلیدی ۹۹

امکان تغییر حوزه امتحانی برای داوطلبان سه آزمون کلیدی ۹۹

رئیس سازمان سنجش آموزش‌کشور از امکان تغییر حوزه امتحانی برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دکتری خبر داد.