سید جلال حسینی
قرار گرفتن مجدد ایران در میان ۱۰ کشور پرخطر کرونایی 18 خرداد 1399
قرار گرفتن مجدد ایران در میان ۱۰ کشور پرخطر کرونایی

قرار گرفتن مجدد ایران در میان ۱۰ کشور پرخطر کرونایی

ایران بار دیگر در میان ده کشور پر خطر کرونایی قرار گرفت.