سید رضا موسوی مشکینی
واکنش سایپا به انتقاد فرهنگستان زبان از نامگذاری خودروی کوییک 24 تیر 1399
واکنش سایپا به انتقاد فرهنگستان زبان از نامگذاری خودروی کوییک

واکنش سایپا به انتقاد فرهنگستان زبان از نامگذاری خودروی کوییک

19 دی: سایپا به انتقاد دوباره فرهنگستان زبان و ادب فارسی از نامگذاری کوییک، واکنش نشان داد.