سید مهدی طباطبایی
طراح حمله به دانشگاه کابل بازداشت شد 24 آبان 1399
طراح حمله به دانشگاه کابل بازداشت شد

طراح حمله به دانشگاه کابل بازداشت شد

19 ی: معاون ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که «عادل» فرزند «محمدعارف» طراح اصلی حمله تروریستی به دانشگاه کابل بازداشت شده و به جرم خود اعتراف کرده است.