سیستم عامل کامپیوتر
خطیب‌زاده:سفر وزیر خارجه سوئیس ربطی به روابط ایران و ‌آمریکا ندارد 17 شهریور 1399
خطیب‌زاده:سفر وزیر خارجه سوئیس ربطی به روابط ایران و ‌آمریکا ندارد

خطیب‌زاده:سفر وزیر خارجه سوئیس ربطی به روابط ایران و ‌آمریکا ندارد

19 دی: سخنگوی وزارت خارجه گفت: سفر وزیر خارجه سوئیس ربطی به روابط ایران و آمریکا ربطی ندارد و سیاست ما درباره آمریکا تغییری نکرده است.