شاهزاده ویلیام
تصاویر خورشید گرفتگی امروز در کشورهای مختلف جهان 1 تیر 1399
تصاویر خورشید گرفتگی امروز در کشورهای مختلف جهان

تصاویر خورشید گرفتگی امروز در کشورهای مختلف جهان

19 دی: صبح امروز در بخش‌هایی از قاره آسیا و آفریقا خورشیدگرفتگی اتفاق افتاد.