شبکه یک
قطر بیانیه ضدایرانی دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس را رد کرد 22 مرداد 1399
قطر بیانیه ضدایرانی دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس را رد کرد

قطر بیانیه ضدایرانی دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس را رد کرد

19 دی: نماینده ویژه وزیر امور خارجه قطر برای مقابله با تروریسم و ​​میانجیگری در حل و فصل اختلافات، گفت که مواضع توافق شده در شورای همکاری خلیج فارس در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو تعیین و اعلام می‌شود و موضع اخیر دبیرکل شورا درباره ادامه تحریم تسلیحاتی ایران دیدگاه کشورهای عضو محسوب نمی‌شود.