شلغم
روحانی جویای حال قالیباف شد 8 آبان 1399
روحانی جویای حال قالیباف شد

روحانی جویای حال قالیباف شد

19 دی: رئیس جمهور در گفت و گویی تلفنی با محمدباقر قالیباف جویای وضعیت بیماری و روند درمان رییس مجلس شد و برای وی آرزوی بهبود و سلامتی کرد.