شورای همکاری خلیج فارس
بانوی ۹۷ ساله قمی کرونا را شکست داد 24 فروردین 1399
بانوی ۹۷ ساله قمی کرونا را شکست داد

بانوی ۹۷ ساله قمی کرونا را شکست داد

بانوی ۹۷ ساله قمی به عنوان چهارمین بهبودیافته بالای ۸۵ سال استان، با شکست کرونا از بیمارستان مرخص شد.